အႏုပညာညီအမေတြျဖစ္တဲ့ ႏြယ္နီကို ထမင္းစားလက္မွတ္ရေအာင္ ကူညီေပးနိုင္ခဲ့လို့ အရမ္းပီတိျဖစ္ရတယ္ဆိုတဲ့ ေအးသီတာ

အႏုပညာညီအမေတြျဖစ္တဲ့ ႏြယ္နီကို ထမင္းစားလက္မွတ္ရေအာင္ ကူညီေပးနိုင္ခဲ့လို့ အရမ္းပီတိျဖစ္ရတယ္ဆိုတဲ့ ေအးသီတာ

 

ယေန႔မွာေအးသီတာကအႏုပညာရွင္ညီအမေတြျဖစ္တဲ့မေျပလည္ျဖစ္ေနတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ႏြယ္နီကိုကုသို လ္ရွင္မ်ား နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ကာယခုလိုေငြရွာနိုင္မယ့္ပုံမွန္အလုပ္ေလးကိုထူေထာင္ေပးနိုင္လို့ဝမ္းသာေနရေၾကာင္းေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္။

 

 

ကိုယ္ရင္ႏွီးတဲ့အလွူ႔ရွင္ေတြကိုေျပာတယ္သူ႔အတြက္ထမင္းစား လက္မွတ္ေလးရသြားေတာ့အရမ္းပီတိျဖစ္ရတယ္၊ကိုယ္ရဲ့အေျပာေလးေၾကာ င့္ခုလိုသူမ်ားအဆင္ေျပသြားတာျမင္ရတာအတိုက္မသိပါပဲဆိုကာဖြင့္ဟလာခဲ့ပါတယ္။