တိုင္း​ျပည္အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို့ သမီးေလးေတြနဲ႔ တစ္လေလာက္ခြဲၿပီး ခရီးသြားရမွာေၾကာင့္ စိတ္ႀကိဳက္ဟင္းေလးေတြ ခ်က္ေကၽြးေနတဲ့ ခ်မ္းခ်မ္း

တိုင္း​ျပည္အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို့ သမီးေလးေတြနဲ႔ တစ္လေလာက္ခြဲၿပီး ခရီးသြားရမွာေၾကာင့္ စိတ္ႀကိဳက္ဟင္းေလးေတြ ခ်က္ေကၽြးေနတဲ့ ခ်မ္းခ်မ္း

 

“ေမေမနဲ႔ေဖေဖခရီးမသြားမီသမီးေလးေတြအႀကိဳက္ဟင္းေပါင္းစုံခ်က္ေကၽြးျဖစ္တယ္တစ္လေလာက္ခြဲရမယ္ဆိုေတာ့ေမေမမသြားခင္ေမေမ့စိတ္ႀကိဳက္ခ်က္ေကၽြးပါဆိုတဲ့သမီးႀကီးအတြက္

အမဲသားဆီျပန္အာ လူးဟင္းရည္ေသာက္နဲ႔အငယ္ေလးကတူနာကင္ရယ္ ပဲစိမ္းေစ့ကိုေၾကာ္ဘဝမွာသားသမီးေတြတာဝန္ကိုက်ရာေနရာထမ္းရင္း

အခုလဲတိုင္းျပည္အတြက္လိုအပ္တဲ့တာဝန္ ေလးေတြနိုင္တဲ့ဘက္ကထမ္းဖို့ေမေမနဲ႔ေဖေဖAustralia tour အတြက္မနက္ျဖန္ ထြက္လာပါေတာ့မယ္”ဆိုၿပီးပုံေလးေတြနဲ႔အတူေရးသားမၽွေဝလာခဲ့ပါတယ္။

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*